Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoito on kuntalaistemme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työtä, josta vastaavat alueemme terveydenhoitajat. Kouluterveydenhoitajat pitävät vastaanottoa kouluilla.

Terveydenhoitajien puhelintunti on arkipäivisin klo 11.30-12.30.
Muina aikoina terveydenhoitajat keskittyvät asiakastyöhön, eivätkä silloin pysty vastaamaan puhelimeen. Kiireellisissä tapauksissa terveydenhoitajille voi jättää soittopyynnön ajanvarausnumeroon puh. 08 5587 2137 (klo 8-11).

Kouluterveyskysely 2013

Kouluterveyskysely tuottaa runsaasti tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kyselyyn vastasivat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vertailukelpoista tietoa on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999.

Kouluterveyskyselyyn vastasi vuonna 2013 yhteensä 182 864 nuorta: 99 478 peruskoulun yläluokkalaista ja 48 610 lukiolaista. Tässä raportissa esitellään peruskoulun yläluokkalaisten ja lukiolaisten tulokset.

Kouluterveyskysely 2013 Kempeleen kuntaraportti, pdf-tiedosto

HUOM!
Sähköpostitse voi kysyä vain yleistä neuvontaa. Tietoturvasyistä arkaluontoisia tietoja, esim. henkilötunnusta ei pidä lähettää sähköpostilla. Emme vastaa sähköpostitse yksilöasioihin.

Yhteystiedot

Ketolanperän koulu
Terveydenhoitaja Minna Huusari, puh. 050 463 6355

Linnankangastalon koulu
Terveydenhoitaja Leena Rova, puh. 050 463 6391

Kirkonkylän yhtenäiskoulu
Terveydenhoitaja Tarja Tornberg, puh. 050 316 9687
Terveydenhoitaja Riikka Väisänen, puh. 044 497 2278
Terveydenhoitaja Eija Kalaja, puh. 050 463 6380
Terveydenhoitaja , puh. 044 497 2205

Santamäen koulu 
Terveydenhoitaja Minna Huusari, puh. 050 463 6355

Ylikylän yhtenäiskoulu
Terveydenhoitaja Arja Nättinen, puh. 044 497 2104
Terveydenhoitaja  Seija Riihijärvi, puh. 050 463 6329

Terveydenhoitaja Eija Kalaja, puh. 050 463 6380

Lukio
Terveydenhoitaja Eija Kalaja, puh. 050 463 6380

Opiskeluterveydenhoito
Ajanvaraus: 08 5587 2155
Terveydenhoitaja , puh. 044 497 2205

Terveydenhoitaja Tarja Tornberg, puh. 050 316 9687

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina.

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Terveystarkastus suoritetaan peruskoulun kaikille ikäluokille (4. luokalle vain tarvittaessa)

Lääkärintarkastukseen kutsutaankaikki 2., 5. ja 8. luokan oppilaat. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan näihin laajoihin terveystarkastuksiin, joissa arvioidaan lapsen ja nuoren lisäksi koko perheen hyvinvointia.

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto ja puhelintunti

Oppilaat voivat tulla kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle aikaa varaamatta, keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista.

Avoimet vastaanottoajat ovat koulukohtaisia, tarkemmat tiedot löytyvät kouluterveydenhoitajien yhteystiedoista.

Terveydenhoitajien avoimet vastaanotot ovat koulupäivinä kouluittain:

KETOLANPERÄN KOULU parillisen viikon ke klo 11.30 -12.30

KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU ma - pe klo 11.30 -12.30

LINNAKANKAAN KOULU ma, ti ja pariton ke klo 11.30 -12.30

SANTAMÄKITALON KOULU ti ja pe klo 11.30 -12.30

YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU ma - pe klo 11.30 -12.30

Terveydenhoitajaan voit olla yhteydessä myös puhelimitse, mikäli puhelimitse ei saa yhteyttä voit jättää soittopyynnön vastaajaan tai voit olla yhteydessä Wilman kautta.

Terveydenhoitajien puhelintunti on koulupäivinä klo 11.30–12.30

OPPILAAN SAIRASTUMINEN

Oppilas sairastuu kotona;

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun.

Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen.

Omalääkäri (kotiosoitteen mukainen) hoitaa oppilaiden sairaudet, jotka tarvitsevat lääkärinhoitoa.

Yhteystiedot: www.kempele.fi/fi/asukkaalle/terveyspalvelut/vastaanotto

Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja.

Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Oppilas sairastuu koulupäivän aikana

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän (terveydenhoitajan avoimen vastaanoton ulkopuolella) opetushenkilöhenkilöön kuuluva edustaja ottaa yhteyden vanhempiin, joiden kanssa arvioidaan yhdessä oppilaan koulukuntoisuus.

Jos vanhempiin ei saada yhteyttä, otetaan tarvittaessa yhteys terveydenhoitajaan.

Koulutapaturmat

Koulutapaturman sattuessa oppilas saa ensiavun koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen.

Yhteystiedot: www.kempele.fi/fi/asukkaalle/terveyspalvelut/vastaanotto

Oppilaan pitkäaikaissairaudet

Oppilaan koulupäivän aikana tarvitsemasta yksilöllisestä ravitsemuksesta, hoidosta, tuesta ja seurannasta sovitaan yhdessä oppilaan, perheen, opetustoimen sekä hoidosta vastaavan terveystoimen edustajien kanssa. Tarvittaessa voidaan konsultoida tai kutsua mukaan lapsen tai nuoren hoidosta tai kuntoutuksesta vastaavia terveydenhuollon ammattilaisia.

Pitkäaikaissairaiden oppilaiden kohdalla on tarkoituksenmukaista ajoittain kokoontua arvioimaan tuen ja hoidon sujuvuutta eri tahojen näkökulmista. Sovituista asioista, kuten mitä tukea tai hoitoa annetaan, kuka sen antaa ja miten tarvittava seuranta järjestetään, tehdään kirjallinen suunnitelma ja tieto suunnitelman laatimisesta kirjataan myös kouluterveydenhuollon potilasasiakirjoihin.

Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan oppilaan sairauden hoidosta vastaavan tahon ohjeet sekä kansalliset ja paikalliset kouluterveydenhuollolle ja opetustoimelle annetut menettelytapaohjeet.

Suun terveydenhuolto

Särky- ja tapaturmatapauksissa on aika tilattava hammashoitolaan. Yhteyden hammashoitolaan suorittaa asian kiireellisyyden perusteella pääasiassa vanhempi tai koulun opetushenkilöstön edustaja

Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus: puh. 08 5587 2170 arkisin klo 7.30 – 15.00

Lähteet:

Kouluterveydenhuolto -Kasvun kumppanit- THL

www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/palvelut/oppilas/kouluterveydenhuolto

TOIMINTAMALI DIABETESTA sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta

www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11198.pdf