WILMAN KÄYTTÖ

Pääasiallinen tiedotuskanava koulussamme on sähköinen viestikanava Wilma. Se toimii sekä työyhteisön sisäisessä että kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Wilman kautta viestit välittyvät mahdollisimman reaaliaikaisina ja halutessaan viestin lähettäjä voi samanaikaisesti laittaa muistutuksen vastaanottajan sähköpostiin. Wilmaan merkitään myös kokeiden ajankohdat ja mahdollisesti koetulokset. Tarvittavat huoltajan tunnukset saa koulun kansliasta. Wilmaan pääset tästä.