Ympäristönsuojelumääräysten antaminen / Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

tiistai 01.08.2017, 08:00

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS
Oulun kaupunki
OUKA/5080/11.00.08/2017

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 14.6.2017 § 82 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lu- mijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja kumonnut seuraavat, aiemmat ympäristönsuojelumääräykset:

- Oulun kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 170

- Hailuodon kunnanvaltuusto 30.1.2014 § 4

- Kempeleen kunnanvaltuusto 24.2.2014 § 11

- Limingan kunnanvaltuusto 27.1.2014 § 7

- Lumijoen kunnanvaltuusto 15.1.2014 § 5

- Muhoksen kunnanvaltuusto 17.12.2013 § 123

- Tyrnävän kunnanvaltuusto 26.2.2014 § 6

Aiempiin määräyksiin verrattuna ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty vähäisiä ja pääosin lainsää- däntömuutoksista johtuvia teknisluontoisia tarkennuksia.

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.8.2017. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja niillä voidaan ehkäistä joustavasti ja tehokkaasti paikallisia ympäristö- haittoja, joihin säädöstason määräykset ovat usein liian yleisluontoisia.

Oulussa 25. päivänä heinäkuuta 2017

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

Liite 1, seudulliset ympäristönsuojelumääräykset, pdf-tiedosto

Liite 2, seudullisten ympäristönsuojelumääräysten perustelut, pdf-tiedosto

« Takaisin