Suunnittelutarveratkaisu

torstai 07.09.2017, 09:17

KEMPELEEN KUNTA                                        SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS
Kunnantalo
90440 Kempele

 

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 30.5.2017 § 16 mukaan kaavoittaja päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin,

- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa soitetulla rakennuspaikalla ja

- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen

Kaavoittaja antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnantalolla.

 

Päätöksen antopäivä: 8.9.2017 

Hakija: Raine ja Noora Korkatti

Kaava-alue (tonttinro): 244-440-14-57

Poikkeaminen

Kempeleessä 7.9.2017  

Kaavoittaja: Kaija Muraja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 7.9.- 9.10.2017.

Todistaa           Ilmoitustaulunhoitaja

« Takaisin