Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

keskiviikko 12.04.2017, 13:38

Kempeleen kunta                                    Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus
Ympäristöpalvelut
Asemantie 1
90440 Kempele

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 § :n ja teknisen johtajan päätöksen 10.1.2014 §2 mukaan rakennustarkastaja päättää MRL 171 § :n mukaan kunnalle kuuluvaan
poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin kun ne koskevat poikkeamista kaava­määräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.


Rakennustarkastaja antaa alla mainituista poikkeamispäätöshakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnan yrnpäristöpalveluissa osoitteessa Asemantie 1.


Päätöksen antopäivä: 12.4.2017
Hakija: Kempeleen kunta
Kaava-alue (tonttinro):

Poikkeaminen: Linnakangastalon koulurakennuksen laajentaminen 589/2015

Kempeleessä 12.4.2017

Rakennustarkastaja          Pekka Sirviö

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.4.-17.5.2017.

Todistaa                            ilmoitustaulunhoitaja

« Takaisin