Myönnetyt rakennusluvat

perjantai 21.04.2017, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.04.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 08.05.2017. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

 

39

Myönnetty

17-0043-R

Kempele, 244-401-0009-0346

Kinnarintie 16, 90450 KEMPELE

 

 

Tikkanen Outi Marja Katriina

Tikkanen Lasse Kalle Petteri

Rakennuslupa

Paritalo. 

Omakotitalon ja talousrakennuksen   purkaminen.

 

 

 

 

 

40

Myönnetty

17-0044-R

Kempele, 244-401-0238-0013-M-0604

Voimatie 3, 90440 KEMPELE

 

 

Laponte Oy

Rakennuslupa

Varastohalli

 

 

 

 


                                           Päivi Ahonen
                                           Tekninen avustaja

Tämä ilmoitus on julkipantu 21.04.2017 - 08.05.2017 ilmoitustaululle.

 

 

 

« Takaisin