Kuovitien ympäristön asemakaavamuutoksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

keskiviikko 04.10.2017, 08:00

KUOVITIEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta Kempeleen Sarkkirannan asuinalueelle, Kuovinpuiston eteläpuolelle. Asemakaavan muutos korvaa suunnittelualueella nyt voimassa olevan asemakaavan.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Sarkkirannan tilastoalueen (102) pienalueella Sarkkiranta (008) Kuovinpuiston ja Metsäniityntien väliselle alueelle rajautuen idässä Niittyrannantielle ja lännessä lähivirkistysalueeseen. Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 8037–8038, 8039 ja niihin liittyviä katu- ja viheralueita.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia osan suunnittelualueen rivitalojen- ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiden (AR) muuttamista erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP) korttelialueiksi.

Kaavahankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen luonnos ja selostusluonnos ovat nähtävänä Kempeleen kunnan ilmoitustaululla (Asemantie 1) 4.10.–3.11.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä Kempeleen kunnan nettisivuilla www.kempele.fi > Asuminen ja maankäyttö > Suunnitelmapankki > Asemakaavahankkeet > Kuovitien ympäristö

Kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevia mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Laura Felin, p. 040 4860 394 ja kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 3163 769 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

4.10.2017

Kunnanhallitus

« Takaisin