Kempeleen Taajaman osayleiskaavan 2040 valmisteluvaiheen kuuleminen

keskiviikko 12.04.2017, 08:00

Kempeleen Taajaman osayleiskaavan 2040 valmisteluvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan osayleiskaavaa tarkistusta Kempeleen keskustaajaman alueelle. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaava (MRL 42 §) korvaa suunnittelualueella nyt voimassa olevan Oulun seudun yleiskaavan 2020 sekä Linnakankaan osayleiskaavan lounaisnurkan ja kunnan omistuksessa olevan pienen alueen Sipola-Rajakorven osayleiskaavan pohjoisosasta.

Kaavahanke koskee Kempeleen keskustan (101), Hakamaan (103), Honkasen (104), Ylikylän 105, Linnakankaan (112) ja Väärälänperän (210) tilastoalueita. Suunnittelualueen pohjoisrajana on Kempeleen ja Oulun kuntaraja. Itärajana on valtatie 4 ja Kokkokankaantie. Etelässä suunnittelualue rajautuu Sipola-Rajakorpi osayleiskaavaan Kokkokankaantien ja rautatien välissä, sekä siitä länteen suunnattaessa Ollakan eteläpuolisiin peltoalueisiin, Ollakantiehen ja Kempeleentiehen. Lännessä rajana on Piriläntie, Paiturintie, Teppolantie ja Fingridin 110 kV:n voimalinja. Piriläntien länsipuolelle sijoittuu Paiturin asuin-teollisuusalueen laajennus.

Laadittavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti maankäyttöä siten, että tiivistetään Kempeleen taajaman yhdyskuntarakennetta ja suunnataan väestönkasvua kestävästi raide- ja muun joukkoliikenteen varaan. Osayleiskaavan tarkoitus on ratkaista kasvusta aiheutuvat taajamakuvalliset ja liikenteelliset haasteet.

Kaavahankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos ovat nähtävänä Kempeleen kunnan ympäristöpalveluiden ilmoitustaululla (Asemantie 1) 12.4.–14.5.2017. Kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidetään 2.5.2017 klo 17:30 Kempeleen kunnantalon valtuustosalissa. Kaava-aineisto löytyy Kempeleen kunnan nettisivuilta www.kempele.fi > Asuminen ja maankäyttö > Suunnitelmapankki > Yleiskaavahankkeet > Taajaman osayleiskaava 2040.

Kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevia mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Ympäristöpalvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja: kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769 ja kaavasuunnittelija Ruusa Degerman, p. 040 182 0509 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

3.4.2017

Kunnanhallitus

« Takaisin