Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus, Vihiluodon yritysalue, valmisteluvaiheen kuuleminen

keskiviikko 12.04.2017, 08:00

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus, Vihiluodon yritysalue, valmisteluvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan tarkistusta Kempeleen Vihiluodon yritysalueelle alueelle. Asemakaavan muutos ja laajennus korvaa suunnittelualueella nyt voimassa olevan asemakaavan.

Suunnittelualue sijaitsee Lentokentäntien mt 815 eteläpuolella, pääasiassa Kempeleen Vihiluodon alueella (113/023), ulottuen kuitenkin myös osittain Alakylän (209/022) Sarkkirannan (102/022) tilasto- ja pienalueille. Asemakaavan muutoksen kohteena ovat Vihiluodon korttelit 2322, 2324–2328 sekä niihin liittyvät liikenne-, katu- ja viheralueet. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 4:423, 2:94, 2:96, 2:123, 2:130, 2:131, 2:171, 2:174, 3:93, 13:60, 21:126 ja 21:5 sekä Kempele-Oulunsalo maantien lunastusyksikön 244–895–0–8152 ja Teppolan paikallistien lunastusyksikön 244–895–1–8680 alueille.

Kempeleen kunnanhallitus on 5.7.2007 tehnyt päätöksen kaavamuutoksesta, jonka tavoitteena on mahdollistaa 2000-luvun alussa laaditun aluevaraussuunnitelman mukainen tielinjaus uudeksi lentokentän ohitustieksi. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella toteutetaan ylempiasteisissa kaavoissa sekä Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita. Kunnan tavoitteena on lisäksi muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että yritystonteilla vastataan paremmin muuttuneeseen kysyntään.

Kaavahankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos ovat nähtävänä Kempeleen kunnan ympäristöpalveluiden ilmoitustaululla (Asemantie 1) 12.4.–14.5.2017.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä Kempeleen kunnan Internet-sivuilla: http://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/vihiluoto-lentokentantie.html

Kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevia mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Ympäristöpalvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Ruusa Degerman, p. 040 182 0509 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

3.4.2017

Kunnanhallitus

« Takaisin