Ilmoitus Teppolantien, Uneliuksentien ja Hakamaantien katujen perusparannussuunnitelmien nähtäville asettamisesta

perjantai 21.04.2017, 08:00

ILMOITUS TEPPOLANTIEN, UNELIUKSENTIEN JA HAKAMAANTIEN KATUJEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Paiturin ja Hakamaanosa-alueella sijaitsevien Teppolantie (välillä Teppolantien yksityistie - Eteläsuomentie), Uneliuksentie ja Hakamaantie nimisten katujenperusparannussuunnitelma ehdotukset sekä Paiturintien kevyen liikenteen väylä välillä Tarjusojantie – Teppolantie asetetaan julkisesti nähtäville ajaksi 21.4. – 5.5.2017.

Suunnitelmassa esitetään katujen rakenteet perusparannettavaksi. Samalla katujen kuivatusjärjestelmä muutetaan avo-ojallisesta sadevesiviemäröidyksi. Perusparannettavien katujen varteen sekä Paiturintien varteen välille Tarjusojantie - Teppolantie rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä.

Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla Asemantie 1:ssä sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/tie-ja-katusuunnitelmat.html. Mahdolliset muistutukset ja kommentit suunnitelmaehdotuksia koskien tulee tehdä ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjaamoon tai oheisen linkin kautta.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, puh. 050 4636 502.

Kempeleen kunta

Ympäristöpalvelut

JAKELU: Katualueeseen liittyvät maanomistajat

« Takaisin