Ilmoitus Linnakankaan kävely- ja pyörätiesuunnitelmien asettamisesta julkisesti nähtäville

perjantai 17.03.2017, 08:00

ILMOITUS LINNAKANKAAN KÄVELY- JA PYÖRÄTIESUUNNITELMIEN ASETTAMISESTA JULKISESTI NÄHTÄVILLE

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n ja 46 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Linnakankaan osa-alueella sijaitsevien kävely- ja pyöräteiden katusuunnitelmaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ajaksi 17.3. – 3.4.2017.

Suunnitelmat käsittävät kävely- ja pyörätieyhteyden (J1 – J4) Linnakangastalolta Tahkoseläntien alikulkukäytävästä Miessuontielle sekä Tahkoseläntien eteläpuolisen kävely- ja pyörätien (J5) välillä Kokkokankaantie – Harjunpää – Harjutie – alikulkukäytävä.

Uudet kävely- ja pyörätieyhteydet parantavat kouluteiden turvallisuutta alueella. Suunnitelmissa esitettyjen yhteyksien rakentamiselle on osoitettu määräraha talousarviossa 2017.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kunnan ilmoitustaululla Asemantie 1:ssä sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/tie-ja-katusuunnitelmat.html. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotusta koskien tulee tehdä ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjaamoon.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, puh. 050 4636 502.

Kempeleen kunta

Ympäristöpalvelut

JAKELU: Katu- ja puistoalueeseen liittyvät maanomistajat

 

« Takaisin